-

Zobacz wiadomość w przeglądarce


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Canea.pl sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzonej (43-426) przy ul Wiedeńskiej 5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod umerem KRS 0000320318 (dalej jako „Administrator”).

2. Kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą mailową: adres iod@canea.pl lub listownie adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wiedeńska 5, 43-426 Dębowiec, Ogrodzona.

3. Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie, w tym dokonywania transakcji, płatności, zapewnienia obsługi konta, realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz kontaktu z Tobą w celu realizacji powyższych usług. Jeżeli wyraziłeś osobną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi newsletter. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.

6. Dane nie będą podlegać profilowaniu.

7. Podanie danych podczas rejestracji lub korzystania z usług jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu skorzystania z naszych usług. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Dodatkowo masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia swoich danych osobowych. Wszelka korespondencja w zakresie danych osobowych powinna być kierowania na adresy podane w pkt 2

9. Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Cały regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem Regulamin

Jeżeli chcesz wypisać się z usługi newsletter kliknij w poniższy link:
Wypisz


CANEA.PL Sp. z o.o.
sklep internetowy
tel.664 721 097, 660 747 987
internet@canea.pl


Wiadomość informacyjna wysłana przez Canea.pl sp. z o.o.

-